poniedziałek, 21 marca 2016

ZAJĄCZKOWO

Witam, Cie­plutko: ) 
Dzi­siaj pokażę Wam kolej­nego zajączka. Ten jest więk­szy i do łapek dołą­czy­łam mu jajecz­kowy bukie­cik. Tym razem nie obyło się bez drob­nych kło­po­tów tech­nicz­nych. Zającz­kowi nie paso­wały łapki, które powstały w trak­cie spla­ta­nia dla­tego też posta­no­wi­łam zro­bić nowe i je dokleić. Pra­wie wszystko się udało, acz­kol­wiek miej­sce łącze­nia nie wyglą­dało zbyt este­tycz­nie dla­tego zwier­za­czek zało­żył zie­lony kubra­czek. Taki doda­tek, który zakrywa drobne nie­do­cią­gnię­cia: )
 Poz­dra­wiam Ser­decz­nie: )


zajączek wielkanocny
zajączek wielkanocny

czwartek, 17 marca 2016

ZAJĄC

Witam Serdecznie :)

W tym roku wyjątkowo nie pokaże wam produkcji kolorowych jajeczek, gdyż na taką działalność nie mogłam sobie pozwolić, ale nie jest tak, że nic świątecznego nie powstało. Po wielu próbach mniej lub bardziej udanych wyrosły zajączki. Perfekcji nie ma, aczkolwiek z każdym kolejnym poprawiałam swoje błędy. Pierwszy z gromadki - Zając z jajeczkiem :) :)